Nekotronic Databases
www.nekotronic.se
thomas@nekotronic.se
070-73 47 013


Snabblänkar: CV | databasboken | webbkursen | Örebro | Java ME | Windows Mobile

Det här är hemsidan för Nekotronic Databases, som är mitt, Thomas Padron-McCarthys, konsultföretag. (Nåt skulle det ju heta. "Neko" betyder katt på japanska.)

Affärsidén är att sälja det jag kan, främst:

Jag har F-skatt.

Summary in English

Kontakta mig


Denna sida är senast ändrad 1 oktober 2009 av Thomas Padron-McCarthy. Webbsidan är skapad med GNU Emacs, det moderna verktyget för effektiv webbpublicering.

Valid HTML 4.01 Viewable With Any Browser